Mobitel Monitor
Mobitel Monitor
     Mobitel Monitor

What is Mobitel Monitor ?

The application is in Slovenian language.

This app shows info about your usage on Slovenian network Mobitel. Check your account balance, how much you've spent via Moneta payment system. You can even sent SMSes, which is handy when roaming – just find WiFi hotspot and send SMSes through your mobile number.

Aplikacija omogoča pregled uporabe za slovensko omrežje Mobitel. Preveri svoje stanje naročniškega razmerja, porabljenega zneska v Monetni storitvi. Kot dodatek pa lahko tudi pošiljate kratka sporočila (SMS), tudi ko ste v tujini. Vse, kar potrebujete, je brezzično omrežje.

Publisher: SLOWP7APPS