siTraffic
siTraffic
     siTraffic

What is siTraffic ?

English:

Application is intended to provide traffic information about Slovenian roads and border crossing. Main page contains four views: events, report, forecast and map. Application supports event sorting by distance, start date, end date and last update date. It is also possible to filter events by event category (accident, road closure, etc.), road category and current distance.

Application uses data connection to download information. It is also possible to forward specific event description, report or forecast via SMS or e-mail.

Application uses location services to calculate current distance from particular event. It is also possible to update information by shaking the phone.

Application is available in two languages (Slovenian and English), so it is also useful for foreign users who visit Slovenia. Default language is set up automatically based on your location settings, but it is also possible to change language in settings.

There is also an option to dial Slovenian Emergency Call Center or the Police from within the application.

Slovenian:
Aplikacija je namenjena spremljanju stanja na slovenskih cestah in mejnih prehodih. Osnovna stran je sestavljena iz štirih (pivot) pogledov: dogodki na cestah, poročilo o stanju na cestah, prikaz napovedi gostote prometa na določen dan ter zemljevid s prikazom dogodkov. Aplikacija omogoča sortiranje dogodkov po trenutni oddaljenosti, po datumu začetka, datumu konca ter datumu zadnje posodobitve dogodka. Na voljo je tudi filtriranje po kategoriji dogodka (nesreča, zaprta cesta, itd..), kategoriji ceste (avtocesta, glavna cesta...) ter trenutni oddaljenosti.

Ob izbiri posameznega dogodka so na voljo podrobnosti o dogodku, kot so: opis, datumi in časi veljavnosti, kategorija dogodka, čas in datum zadnje posodobitve ter trenutna oddaljenost od lokacije dogodka, možen je tudi ogled lokacije na zemljevidu.

Aplikacija podatke črpa iz interneta (promet.si) preko WLAN ali mobilne podatkovne povezave. Mogoče je tud
Publisher: SLOWP7APPS